Xe tải DongBen

Xe tải DongBen – Xe còn tốt, máy móc chưa thay thế và giá trị sử dụng cao