Khuyến mại cuối năm 10% OFF Một số dòng sản phẩm * Thời gian giới hạn.

Xe trộn bê tông tự nạp Carmix Model 2.5TT