Xe Nâng Bán Tự Động

(3 đánh giá của khách hàng)

Xe Nâng Bán Tự Động Càng Có Thể Điều Chỉnh
Xe nâng bán tự động càng nâng có thể điều chỉnh giúp bạn nhiều trong việc nâng hàng, có thể điều chỉnh chiều rộng và khoảng cách giữa các càng,vị trí các càng sao cho việc nâng hàng dễ dàng nhất.