Máy xúc Mini Volvo EC60E

Máy xúc Mini Volvo EC60E – Máy đã qua sử dụng nhưng còn mới và giá trị sử dụng cao