Xe xúc lật LUGONG 938

Xúc lật LUGONG 936 gồm nhiều phiên bản khác nhau. Tùy ứng dụng cụ thể có LUGONG 938, LUGONG 938LP, LUGONG 938LA hoặc LUGONG 938SL.